Vass Vilmos

egyetemi docens, Budapesti Metropolitan Egyetem

37 éve tanítok a köz- és a felsőoktatásban. Szakterületem alapvetően a tantervelmélet, a kompetenciafejlesztés és a kreatív gondolkodás. Kutatásaim a neveléstudomány számos területét érintik, többek között a kompetenciafejlesztés pedagógiáját, különös tekintettel a kompetencia fogalom fejlődésének tanulmányozására és a kompetenciaalapú tervezés hazai és nemzetközi összehasonlító vizsgálatára vonatkozóan. Az utóbbi évtizedben kutatásaim külön részét képezik a tehetséggondozás és a kreativitás összefüggéseinek, valamint a kreatív gondolkodás fejlesztési folyamatának az elemzései. Érdeklődésem középpontjában jelenleg a kreatív tudástranszfer áll.

Közel kétszáz magyar és idegen nyelvű cikket, tanulmányt, könyvfejezet és monográfiát írtam. Több hazai és nemzetközi szervezet, magyar és angol nyelvű folyóirat szerkesztő bizottsági, tanácsadó testületi tagja vagyok. Számos hazai és nemzetközi konferencián tartok előadásokat és műhelymunkákat, közel húsz nemzetközi projektben vettem részt kutatóként, szakértőként. Végzett doktoranduszaim, szakdolgozóim és tanítványaim közül több egyetemen oktató tanár és gazdasági vezető került ki.

Pedagógiai hitvallásomat alapvetően az egymástól tanulás támogatása, a közös gondolkodás fejlesztése és a kreativitás határozza meg. Ennek alapja John Dewey gondolata: „Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mellékesen elsajátított, tartós attitűdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran sokkal fontosabbak, mint a nyelvtanórák, földrajzórák, vagy a megtanult történelmi tények. Mert alapvetően ezek az attitűdök számítanak később.” Ennek megfelelően nagy jelentőséget tulajdonítok a pedagógiai munkában az érzelmi-akarati tényezőknek és az attitűdöknek.

Fontos számomra az alkotó légkör és a bizalom, amely meghatározza a szakmai munkámat és a szabadidős tevékenységeimet.  Sport és klasszikus zenerajongó vagyok, így rendszeresen megjelenek a fiammal sporteseményeken. Élőben szurkolni a legjobb, ez is az attitűdökről szól.

Vass_Vilmos_1656_szakerto_sm