Tóth Sarolta

tanár

Angol-német-dráma szakos tanár vagyok a Toldy Ferenc Gimnáziumban.  Nagyon szeretek tanítani. Nagyon szeretek gyerekekkel, fiatalokkal dolgozni az iskolában és az iskolán kívül is. Ezért is van közel két évtizede mindig saját osztályom és ezért veszek részt az ELTE felkérésére több mint tíz éve leendő nyelvszakos pedagógusok iskolai képzésében.

Szaktanárként feltétlenül feladatomnak tekintem diákjaim érettségire, nyelvvizsgára vagy tanulmányi versenyekre való felkészítését, de elsősorban nyelvet tanítok és gyerekeket nevelek. Nyelvet, amely számomra kevésbé cél, mint inkább eszköz más kultúrák, izgalmas emberek elérésében. Gyerekeket, akik a nyelvtanulásban meglelik a közösen megélt élmény örömét, a nyelvtudásban a lehetőséget, hogy magabiztos, a személyiségüket idegen nyelvi környezetben is vállalni tudó, a másik emberre, más kultúrákra nyitott, ezekre érzékeny emberré váljanak. Ebben nagyon sokat segít nekem harmadik szakom, a drámapedagógia, ami a játék eszközeivel aktivitásra serkentve fejleszti a gyerekek önálló, rugalmas gondolkodását, testi és térbeli biztonságának javulását, mozgásának, beszédének tisztaságát, egyben segíti a tudatos, összpontosított, megtervezett munkát.

Huszonöt, fiatalok között eltöltött év után első kézből, a saját bőrömön tapasztalom, mekkorát fordult a világ az utóbbi két évtizedben. A linearitást visszavonhatatlanul felváltotta a szimultenaitás, a verbalitást egyre inkább kiszorítják a képi és hangélmények. A digitális világ azonnali megerősítést, jutalmazást ígér és nyújt. S hogy mi lehet a siker záloga egy olyan világban, ahol nem emberöltőkként, hanem szinte néhány évenként történik egy generációváltás? Mi építhet hidat a hagyományos és Z-generációs hüvelykujjak, a televízió-, a facebook- és a snapchat-generációk között? Meggyőződésem és tapasztalatom is, hogy életkori, földrajzi, anyagi vagy szociokulturális háttértől függetlenül még mindig és mindig is az emberi szó. A szóval azonban bánni is tudni kell. Az iskola, megváltozott helyzeténél fogva, egyre kevesebb figyelmet tud szentelni a megélés útján való tanulásnak, a verbális és nem-verbális kommunikáció fogásainak. Hiszem, hogy ez az egyik nagy titok, amit útravalóul adhatunk a gyerekeknek. Ezért is csatlakoztam nagy örömmel az Elevate csapatához.

Toth_Sarolta_1790_tanar