Készségek

A 2010-2021. évi tanévben kezdő kurzusokat indítunk korosztályos bontásban, melynek során az alábbi készségek elsajátításában segítjük a hozzánk járó diákokat: kommunikációs alapok, előadás, érvelés, meggyőzés, vita, értő figyelem, asszertivitás, döntéshozatal, helyes internethasználat, helyes közlésformák.

Kurzus időtartama, időpontja

A 2020-2021. évi tanévben a 2010. szeptember 21-i héten indulnak kurzusaink és a 2021. június 7-éval kezdődő hét végéig tartanak. A tanév során a magyar iskolákban meghatározott tanév rendjéhez igazodva tartjuk az ünnepnapokat és a szüneteket, így minden csoport 33 alkalommal találkozik az év során. A tanév pontos rendjéről (amely tartalmazza a szüneteket) a tanfolyam indulásakor adunk részletes tájékoztatást.

Egy diák hetente egyszer 2X45 perc időtartamú órákon vesz részt (közte 10 perces szünet). Óráinkat hétköznaponként 16:00-17:40 és 17:50-19:30 között tartjuk. A korábbi időpontot a fiatalabb korosztálynak biztosítjuk.

Tandíj, befizetés

A kurzus éves díja 260 000 forint. A tandíjat 10 vagy 2 egyenlő részletben kérjük befizetni. Testvéreknek 5% kedvezmény. Féléves befizetés esetén 5% kedvezmény. Korai jelentkezés esetén 10% kedvezmény.
A tandíjat átutalással vagy készpénzes befizetéssel is tudják rendezni.

A BEFIZETETT TANDÍJ VISSZAFIZETÉSE
Amennyiben a csoport bármilyen okból nem indul el (pl.: nincs elég jelentkező az adott csoportba, vírushelyzet miatti korlátozások), akkor az Elevate Academy a befizetett tandíj teljes összegét visszautalja. Ennek határideje a csoport lemondásától számított 8 nap.

Kilépés lehetősége

A költségviselő a jelentkezéssel egy évre kötelezi el magát a kurzus mellett. Ennek oka az, hogy a tananyag egymásra épülő modulokból áll, így év közben nincs lehetőségünk a kilépő diák helyére újat felvenni.

Amennyiben a tanfolyam nem nyeri el a diák tetszését, úgy a 2. alkalom végéig (azaz a 2019-2020-as tanévben október 4-ig) otthagyhatja a kurzust. Kérjuük, hogy ezt a törvényes képviselő (költségviselő) legkésőbb október 4-ig írásban (e-mailben) jelezze. Kérjük, hogy a törvényes képviselő ehhez töltse ki, írja alá és küldje el részünkre a honlapon található “Kurzus lemondása nyomtatvány“-t. Ez esetben az első havidíj nem jár vissza.

Csoportok, tanárok, előadók

Kurzusainkra a diákokat életkor alapján osztjuk be: az 5-6., 7-8., 9-10., 11-12. évfolyamokra járó diákok kerülnek egy-egy csoportba. Aki a gimnáziumban 0. évfolyamot kezd, az a 9-10. évfolyamokra járó diákoknak meghirdetett csoportba kerül.

Egy csoportba maximum 10 diák jár, az adott csoport megfelelő létszám esetén (minimum 6 fő) indul el.
Egy csoportot egy tanár oktat. Emellett egy tanév során hat alkalommal vendégelőadók – marketinges, színész, pszichológus, újságíró, HR-es, internethasználati szokásokat kutató szakember – adnak elő a diákoknak. Az Elevate valamelyik állandó tanára vagy munkatársa ezen alkalmakkor is jelen van.

Az Elevate arra törekszik, hogy egy tanár egy teljes tanéven keresztül oktasson egy csoportot. Előfordulhat azonban, hogy a tanév során az adott csoport új tanárt kap (pl.: a tanár tartós betegsége esetén).

Garantált színvonal

Kurzusainkon kifejezetten az adott életkorra kidolgozott tananyag alapján oktatunk. Az órák magas színvonalát kiváló és felkészült tanáraink mellett az is biztosítja, hogy minden csoport alaposan átgondolt, komoly szakértelemmel kimunkált tanmenet szerint halad.

Visszajelzés

A diákok fejlődését folyamatosan nyomon követjük, arról mindkét félév végén írásbeli és tavasszal szóbeli tájékoztatást adunk a nálunk tanuló fiataloknak és szüleiknek is. Az utolsó óra bemutató óra, amelyre várjuk a szülőket. A fogadóóra lehetőségéről e-mailben küldünk tájékoztatást egy hónappal annak időpontja előtt.

Hiányzás

A tanár hiányzása esetén az Elevate gondoskodik a megfelelő helyettesítésről.

A diák hiányzása esetén a tanár tájékoztatást nyújt a diáknak az elmulasztott óra tematikájáról. Emellett igény és lehetőség esetén felajánljuk, hogy a diák a mulasztott óra helyett részt vegyen egy másik csoport óráján.

Felelősségvállalás

Az Elevate mindent megtesz annak érdekében, hogy magas színvonalú, minőségi tananyag mentén, kiváló módszertani eszközökkel fejlessze diákjait, felelősséget azonban nem tud azért vállalni, hogy a diák a képzés során mérhetően sikeresebb (pl.: jobb tanulmányi eredmény) vagy jobb képességű lesz.
Amennyiben a diák a tanóra alatt rosszul lesz, a tanár haladéktalanul értesíti a jelentkezési lapon megadott törvényes képviselőt telefonon. Amennyiben nem éri el és akutnak tűnik a probléma, a tanárnak joga van mentőt hívni.
Az órák időtartamán és a tantermen kívül történt balesetekért az Elevate nem vállal felelősséget.
A fiatal bármilyen betegségéből / allergiájából fakadó rosszullétéért az Elevate nem vállal felelősséget.
Tanáraink és vendég előadóink az órák során nem érintenek olyan témákat, nem tesznek olyan megjegyzéseket vagy gesztusokat, melyek bármilyen módon negatívan befolyásolhatják a fiatal egészséges testi és lelki fejlődését.
Amennyiben egy diák folyamatosan zavarja a többiek munkáját, úgy mindig a diákkal és a szülővel egyeztetve keresünk megoldást a felmerült problémára. Amennyiben a probléma visszatérő, akkor az Elevate eltanácsolhatja a diákot az órákon való részvételtől. Ez esetben a törvényes képviselő nem mentesül az egész éves tandíj befizetése alól, mivel év közben nem tudunk a kieső diák helyére újat felvenni.

Adatvédelem

A diákról képi és hanganyagot kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint az adatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint és az érintettek hozzájárulása alapján készítünk. A hozzájárulást a jelentkezési lapon lehet megtenni vagy elutasítani.

Az adatvédelemről bővebben