A tananyagot kifejezetten az 5-12. évfolyamokon tanuló diákoknak állítottuk össze. A szakmai háttéranyagok, óratervek és feladatok kidolgozása során folyamatosan az egyes korosztályok tudását, érdeklődését, képességeit és életkori sajátosságait tartottuk szem előtt.

Egy egész csapat áll a diákok tanítása mögött. Kiváló tanárok oktatnak, elismert egyetemi szakemberek biztosítják tanáraink rendszeres műhelymunkáját, emellett pedig vendégelőadók világítanak rá a diákoknak a nálunk tanított készségek gyakorlati hasznára.

Nemcsak előadni tanítunk, hanem sokféle készség elsajátításában segítünk a diákoknak. Hisszük, hogy mindezek a készségek erősítik egymást, és biztosítják az önálló, gondolkodó, érett személyiség kialakulását.