Margitay Tihamér

filozófus, egyetemi tanár

Az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára vagyok. Ennek keretében oktatok, tananyagfejlesztéssel foglalkozom, kutatásokat végzek, valamint kidolgoztam és fejlesztem a marketing mesterképzési szak részprogramjait. Számos kommunikációs, tárgyalástechnika, érveléstechnika, valamint problémamegoldás és döntés tréning kidolgozója és vezetője vagyok.

Kutatási területeim: ismeretelmélet, tudományfilozófia, érveléselmélet, a meggyőzés elméletei és gyakorlata. E látszólag különböző területeket az a kérdés kapcsolja össze, hogy vajon milyen folyamatok eredményeként alakul ki, hogy egy egyén vagy egy közösség azt hiszi, hogy valamit tud. Ez a kutatási terület röviden úgy is jellemezhető, hogy az emberi megismerés különböző formái, mindazok a tényezők, amelyek alapján/miatt azt hisszük, valamilyen tudással rendelkezünk. További kutatási területem a szabadság problémája, ahol az episztemikus tényezők szerepét vizsgálom.

Oktatott tárgyak: Epistemology, Philosophy of Science, Érveléstechnika, Problémamegoldás és döntés, Fogyasztói magatartás, Kampánytervezés, Bevezetés a tudományfilozófiába és a tudománytörténetbe II. (PhD)

Margitay_Tihamer_1427_szakerto