Kálmán András

tanár

Az ELTE BTK történelem és angol szakának elvégzését követően az ELTE ÁJK politológia szakán, majd később ugyanott jogász szakon szereztem diplomát. Időközben az Massachusetts-i Állami Egyetemen voltam vendégkutató. Már másodéves egyetemistaként visszahívtak egykori középiskolámba, a Toldy Ferenc Gimnáziumba, ahol először csak egy csoportot tanítottam angol nyelvre, majd a tanári diploma megszerzése óta történelemre és társadalomismeretre is tanítom a diákokat.

A középiskolai tanítás mellett az ELTE ÁJK jogászképzésén alapozó angol jogi szaknyelvet is tanítok. Nyaranta Budapesten, Bécsben és Prágában idegenvezetőként működtem. Szakfordításaim közül különösen szívesen emlékezem Henry Kissinger Diplomácia című művére, melynek számos fejezetét fordítottam. Ezek mellett közel egy évtizeden keresztül működtettem többedmagammal a Kitekintő című külpolitikai hírportált.

Harmincéves tanári pályafutásom során számomra a legfontosabb tanulság az, hogy a tanítás-tanulási folyamatban a legfontosabb tényező a motiváció. A tanár elsődleges feladata, hogy minden diákja esetében megtalálja személyre szabottan azt, amiért lelkesedni tud. Ehhez pedig egyebek mellett elengedhetetlen a kétoldalú helyes kommunikáció, mely ez esetben sokkal több, mint puszta eszköz, és amely révén kifejezésre juthat, hogy a diák nem alárendelt tényező, hanem minden esetben egyenrangú partner, aki nélkül okafogyottá válna a tanítási folyamat.

Úgy vélem a helyes kommunikáció elsajátításához elengedhetetlen olyan egyéb készségek fejlesztése is, mint a vitakultúra, a forráskritika, a tényszerűség, vagy a rendelkezésre álló információk rendszerezése.

Kalman_Andras_1549_tanar