Hernádi Krisztina

logopédus – beszédtanár

Az elmúlt több, mint huszonöt évben a logopédia különböző területein szereztem tapasztalatokat: gyermek és felnőttkori beszédhibák kezelése, klinikai beszédzavarok, tanulási problémák, magyar, mint idegen nyelvoktatás, előadói beszéd oktatása.

Pályakezdésem óta tanítok beszédtechnikát a színház, (művészetoktatás) és a média területén. Oktatóként részt veszek különböző továbbképzéseken, workshopokon, színházi tréningeken, színjátszó táborokban. Jelenleg óraadó tanárként a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanítok.

Az emberi érintkezés során gondolatainkat, érzéseinket leggyakrabban nyelvi formában fejezzük ki. A nyelv vált a kommunikáció legfontosabb eszközévé, noha üzenetet sokféle jelrendszer segítségével közvetíthetünk. A nyelvi megnyilatkozás mindkét formája a beszéd és az írás életünk nélkülözhetetlen tényezője. Az élőszó ereje azonban vitathatatlanul fölülmúlja az írásét.

A mindennapi kommunikációban magabiztosan, hitelesen megszólalni, véleményünket elmondani, másokét meghallgatni, vitázni, érvelni nem könnyű, nyilvánosan még nehezebb. Önismeret, önbizalom, tudás és számos, különféle képesség szükséges hozzá.

Az a generáció, melynek tagja vagyok diákként még nem tanult ezekről az iskolában. Most – tanárként – örömmel csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik segíteni szeretnének a fiataloknak eligazodni a kommunikáció izgalmas világában, hozzásegítve őket olyan kompetenciák elsajátításához, melyekből az iskolán belül és azon kívül is sokat profitálhatnak.

Hernadi_Krisztina_1586_vendegeloado