Gyakori kérdések

A leggyakrabban feltett kérdéseket és a hozzájuk tartozó válaszokat az alábbi listában találja.

Oktatott készségek, tananyag

Milyen készségeket oktatnak?

Az alábbi készségek elsajátításában segítjük a hozzánk járó diákokat: beszéd, előadókészség, érvelés, meggyőzés, vita, értő figyelem, asszertivitás, döntéshozatal, helyes internethasználat, önismeret, íráskészség, helyes közlésformák.

Miért fontosak ezek a készségek?

Bizonyított, hogy az e készségek birtokában lévő emberek jobban boldogulnak a magán- és a professzionális életben. A munkaerőpiaci trendeket vizsgáló kutatások mindegyike előre sorolja ezeket a kompetenciákat a munkavállaláshoz szükséges készségek listáján. Fiatalon ezek a készségek még könnyen válnak a természetes viselkedésünk részévé.

Boldogulásunk egyik legfontosabb hajtóereje a belső motiváció. Motivációnkat életkoronként más és más befolyásolja. Az általunk oktatott korosztály motivációja túlnyomórészt attól függ, hogy milyen a kapcsolatuk a társaikkal és milyen visszajelzéseket kapnak a közösségtől. Ezért is nagyon fontos, hogy a fiatalok tudjanak jól kommunikálni, vagy képesek legyenek asszertív módon kifejezni az érzéseiket, akaratukat.

Célunk, hogy a diákok e készségek elsajátítása során arra is ráérezzenek: jó dolog a tudás,anélkül nem lehet igényesen előadni, tartalmasan beszélgetni vagy megalapozott döntést hozni.Tudás birtokában lehetünk érdekes, izgalmas emberek.

Miben különbözik az Önök kurzusa más retorikát oktató intézménytől?

Több dologban is különbözünk. Nemcsak előadni tanítunk, hanem sokféle készség elsajátításában segítünk a diákoknak. Hisszük, hogy mindezek a készségek erősítik egymást, és biztosítják az önálló, gondolkodó, érett személyiség kialakulását.

Emellett, a tananyagot kifejezetten az 5-12. évfolyamokon tanuló diákoknak állítottuk össze. A szakmai háttéranyagok, óratervek és feladatok kidolgozása során folyamatosan az egyes korosztályok tudását, érdeklődését, képességeit és életkori sajátosságait tartottuk szem előtt.

Abban is mások vagyunk, hogy egy egész csapat áll a diákok tanítása mögött. Kiváló tanárok oktatnak, elismert egyetemi szakemberek biztosítják tanáraink rendszeres műhelymunkáját, emellett pedig vendégelőadók világítanak rá a diákoknak a nálunk tanított készségek gyakorlati hasznára.

Milyen tananyag alapján oktatnak?

Tananyagunk jogvédett szellemi termékünk, amelyet kifejezetten az oktatott korosztályra fejlesztettünk ki.

Mindannyian tudunk beszélni. Mit lehet ezen oktatni?

Tény, hogy szinte minden ember tud beszélni, de egyáltalán nem mindegy, hogy ezt milyen színvonalon tesszük. Sokak véleménye megalapozatlan. Mások mondanivalója követhetetlen. Megint mások rettentően unalmasan beszélnek. Aki jól beszél, az általában sikeresebb az életben. Egyébként nálunk nem csak előadni tanulnak a diákok, hanem sok egyéb olyan készséget is, amely nélkülözhetetlen egy önálló, gondolkodó, érett személyiség kialakulásához.

Nem elég az Önöknél oktatott készségeket az egyetemi tanulmányok során elsajátítani?

Meglátásuk szerint nem elég. Készségek esetén fontos, hogy minél fiatalabb életkorban váljanak a természetes viselkedésünk részévé. Arról nem is beszélve, hogy a nálunk oktatott készségek a diákok iskolai eredményeire és emberi kapcsolataira minden életkorban pozitív hatással vannak.

Miért nem angolul oktatnak?

Tanáraink közül hárman is tudnának angolul oktatni, mégsem tesszük. Ha egy diák nem tud igazán jól angolul, akkor nem a készség elsajátítására fog a kurzuson koncentrálni, hanem a szavakat fogja keresgélni. Ahhoz, hogy a diák a kurzusnak köszönhetően hiteles előadóvá válhasson, merjen asszertív lenni, vagy éppen jól tudja használni a vita fortélyait, az a legjobb, ha az anyanyelvén tanulja meg ezeket a készségeket. Azok ugyanis leginkább akkor válhatnak a természetes viselkedésének részévé. Ha ez megtörtént, bármilyen idegen nyelven tudja majd alkalmazni a megtanultakat.

Gyerekem műszaki pályára készül. Ez esetben is hasznos lehet a számára ez a kurzus?

Nincs olyan foglalkozás, ahol ne kellene kommunikálni. Mára a legtöbb tudományos kutatás csapatmunka eredménye. Csapatban pedig csak olyan ember tud hatékonyan dolgozni, aki jól kommunikál, asszertív vagy éppen jó döntéshozó. A műszaki pályán is sok olyan helyzet adódik, ahol nélkülözhetetlen a jó kommunikáció; például a munkavállaló szeretné meggyőzni főnökét egy új műszaki fejlesztés szükségességéről. Akármilyen pályára készül gyermeke, a nálunk oktatott készségek pozitív hatással lehetnek szakmai sikereire.

Én a poroszos oktatásban hiszek. Van értelme ennek az élményalapú kurzusnak?

Kurzusainkon stresszmentes és pozitív légkörben oktatunk, de ez nem megy a minőség és a tudás rovására. A kompetenciák oktatása során az is célunk, hogy a diák ráébredjen arra: megfelelő tudás nélkül nem lehet jól vitázni, igényesen előadni vagy tartalmasan beszélgetni.

A diák mely életkorban tudna a kurzusból a legtöbbet profitálni?

Kurzusainkat az 7-12. évfolyamokon tanuló diákok számára indítjuk, életkori bontásban; az órák a megadott korosztályra kidolgozott tananyag és feladatok mentén haladnak. Minden életkorban hasznos a tanfolyam elvégzése, mivel az elsajátított készségek beépülnek a gyerekek mindennapjaiba, legyen szó tanulásról, baráti kapcsolatokról vagy akár családi vitákról.

Kurzus információk

Milyen kurzusok léteznek?

A 2020-2021. évi tanév során ötféle kurzust indítunk. Ezek céljáról, tartalmáról, időpontjairól a Tanítás – Kurzusaink menüpont alatt tájékozódhat részletesen.

Mi alapján történik a csoportbeosztás?

Kurzusainkra a diákokat életkor alapján osztjuk be, hogy minél hatékonyabban tudjunk velük dolgozni.

Hogyan lehet jelentkezni a kurzusra?

A kurzusra a jelentkezési lap kitöltésével lehet (a Jelentkezés menüpont alatt).

Mennyibe kerül egy kurzus?

A tandíjakról az Áraink menüpont alatt tájékozódhat.

Milyen módon rendezhetem a tandíjat?

Átutalással, külön kérés esetén készpénzben.

Milyen lehetőségeim vannak, ha nem válik be a tanfolyam? Ez esetben visszaadják a befizetett tandíj összegét?

A törvényes képviselő a jelentkezéssel a kurzus egészére kötelezi el magát. Ennek oka az, hogy a tananyag egymásra épülő modulokból áll, így menetközben nincs lehetőségünk a kilépő diák helyére újat felvenni.

Amennyiben a tanfolyam nem nyeri el a diák tetszését, úgy a KözösAlap-képzés- offline kurzus esetében a 2. alkalom végéig, a KözösAlap-képzés –offline/online és a Kibontakoztató – lányként magabiztosan kurzusok esetében az első alkalom végéig otthagyhatja azt. Kérjük, hogy ezt a törvényes képviselő (költségviselő) haladéktalanul írásban (e-mailben) jelezze. Ez esetben a 8000 forint regisztrációs díj levonását követően a jelzést követő 8 munkanapon belül visszautaljuk a befizetett tandíjat.

Lehet-e a kurzus indulását követően csatlakozni a csoporthoz?

Mivel a kurzusok egymásra épülő modulokból állnak, ezért csak a kurzus harmadik hetéig lehet csatlakozni egy adott csoporthoz, amennyiben még van szabad hely. Ilyen esetekben segítjük a diák felzárkózását.

Betegség esetén van lehetőség a pótlásra?

A tanár ilyen esetben tájékoztatást nyújt az elmulasztott óra tematikájáról. Emellett igény esetén felajánljuk, hogy a diák a mulasztott óra helyett részt vegyen egy másik csoport óráján.

Mire van szüksége a diáknak az online órákhoz?

Egy számítógépre vagy tabletre, mikrofonra, lehetőség szerint kamerára.

Felelősségvállalás

Mi történik akkor, ha valamelyik diák folyamatosan zavarja a többiek munkáját?

Nem hisszük, hogy a diákok ne élvezettel vennének részt az óráinkon, ugyanakkor, ha ilyen eset előfordulna, úgy mindig a gyerekkel és a szülővel egyeztetve keresünk megoldást a felmerült problémára. Kidolgoztunk egy mechanizmust ilyen esetekre, hiszen nem engedhetjük meg magunknak, hogy a többi diák ne tudjon megfelelő ütemben haladni. Eddigi tapasztalataink alapján ugyanakkor nem hisszük, hogy a diákok figyelmét ne tudnánk maximálisan lekötni. Ahogy mondani szokták: nincs rossz gyerek, csak rossz pedagógus és rossz módszertan.

Olvastam, hogy a diákokról képi anyagok készülnek. Ez nem sérti a diák jogait?

A diákról képi anyagot kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint az adatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint és az érintettek hozzájárulása alapján készítünk.

Mi történik, ha a diák a tanóra alatt rosszul lesz?

Amennyiben a diák a tanóra alatt rosszul lesz, a tanár haladéktalanul értesíti a jelentkezési lapon megadott törvényes képviselőt telefonon. Amennyiben nem éri el és akutnak tűnik a probléma, a tanárnak joga van mentőt hívni.

Az órák időtartamán és a tantermen kívül történt balesetekért az Elevate nem vállal felelősséget.

A fiatal bármilyen betegségéből / allergiájából fakadó rosszullétéért az Elevate nem vállal felelősséget.