Az Elevate mindent megtesz annak érdekében, hogy magas színvonalú, minőségi tananyag mentén, kiváló módszertani eszközökkel fejlessze diákjait, felelősséget azonban nem tud azért vállalni, hogy a diák a képzés során mérhetően sikeresebb (pl.: jobb tanulmányi eredmény) vagy jobb képességű lesz.

Amennyiben a diák a tanóra alatt rosszul lesz, a tanár haladéktalanul értesíti a jelentkezési lapon megadott törvényes képviselőt telefonon. Amennyiben nem éri el és akutnak tűnik a probléma, a tanárnak joga van mentőt hívni.

Az órák időtartamán és a tantermen kívül történt balesetekért az Elevate nem vállal felelősséget.

A fiatal bármilyen betegségéből / allergiájából fakadó rosszullétéért az Elevate nem vállal felelősséget.

Tanáraink és vendég előadóink az órák során nem érintenek olyan témákat, nem tesznek olyan megjegyzéseket vagy gesztusokat, melyek bármilyen módon negatívan befolyásolhatják a fiatal egészséges testi és lelki fejlődését.

Amennyiben egy diák folyamatosan zavarja a többiek munkáját, úgy mindig a diákkal és a szülővel egyeztetve keresünk megoldást a felmerült problémára. Amennyiben a probléma visszatérő, akkor az Elevate eltanácsolhatja a diákot az órákon való részvételtől. Ez esetben a törvényes képviselő nem mentesül az egész éves tandíj befizetése alól, mivel év közben nem tudunk a kieső diák helyére újat felvenni.