A technológia csak szemlélet…

… innovatív tanulásmódszertan és tanulásszervezés mellett játszhat szerepet.

Vass Vilmos oktatáskutató, egyetemi docens írása

Szögezzük le rögtön az elején! A tanár személyisége döntő tényező a tanulás minőségében. William Arthur Ward, amerikai író szerint: „A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” Az inspirációnak és a motivációnak soha nem látott jelentősége van napjainkban. Különösen a jelenlegi helyzetben, amikor semmit nem lehet rutinszerűen csinálni. Megszokott cselekvéseink, napirendünk újratervezése zajlik. Fokozottan érvényes ez a tanulási-tanítási folyamatokra. Még a járvány kirobbanása előtt, egy amerikai középiskolai tanár figyelemre méltó bejegyzést tett közzé a Twitteren. Annyi minden nagyon gyorsan változik az oktatásban, egy dolog azonban évszázadok óta változatlan. A tanár-diák kapcsolatok minősége döntően meghatározza a tanulás és a tanítás eredményességét.

Ugyanakkor érdemes az érem másik oldalát is hangsúlyozni. Az oktatás minőségében a pedagógus személyisége mellett a diákok tevékenységeinek és aktivitásának is jelentős szerepe van. A „learning by doing” ősi elve alapján, az oktatás folyamatában valójában a főszereplők a diákok. Ezt a szakma régóta tanuló- és tanulásközpontú szemléletnek nevezi. Napjaink rendkívül gyors digitális átállásában valójában ennek a szemléletnek van kiemelt jelentősége. Éppen ezért ezt a folyamatot nem nevezném távoktatásnak.  Online tanulásról van szó, amely véleményem szerint nem képes pótolni azt a személyességet és emberi kapcsolatrendszert, amiról korábban beszéltem. Ám ez nem jelenti azt, hogy az online tanulás nem lehet inspiráló és motiváló. Képzeljünk el egy varázslatos háromszöget, amelyben a szemlélet, a módszertan és a technológia alkotja az egyes csúcsokat. Véleményem szerint az online tanulásban a szemléletnek van a legmeghatározóbb szerepe. Amennyiben a pedagógus tanítás- és tanárközpontú szemléletben oktat, ebben az esetben nem meglepő, hogy a megszokott tanításmódszertan és tanulásszervezés kerül át a digitális térbe. A tanári magyarázat és a frontális tanítás továbbra is jelentős, most podcasten hallgathatók meg az előadások. A tanórai vázlatok esetében a tanár küldi el azokat a részeket, amelyek ki kell másolni. Jobb esetben vázlatot kell a diákoknak készíteniük, majd a fotókat vissza kell küldeni a tanárnak.

Hasonló az algoritmus a tankönyvi és munkafüzeti feladatok esetében. A kijelölt feladatokat a tanár elküldi, majd a diákok a megoldások fotóit visszaküldik.  Ez a távolról oktatás egyszerű víziója, nem sok köze van az online tanuláshoz. A tanuló- és tanulásközpontú szemléletnek éppen azért van nagy jelentősége, mert kiemelten kezeli a tanulást támogató személyre szabott és kooperatív megoldásokat. A támogató, segítő, empatikus tanári személyiség aranyat ér. Amennyiben mindez még rugalmassággal és némi kreativitással párosul, a szemléleti alapok már lehetővé teszik a minőségi online tanulást. Módszertani szempontból nézzünk erre is néhány példát! A diákok változatos, kreatív feladatokat kapnak, például blogot írnak, gondolattérképet készítenek, történeteket találnak ki, filmet néznek és elemeznek, modelleznek, 3D ábrát készítenek.

A példák sora szerencsére vég nélkül folytatható. Dolgozhatnak egyénileg, párban vagy csoportban egyaránt. Az egyetemen projekttárgyaim vannak. A hallgatóim kisebb csoportokban dolgoznak. Chatelnek, Skype-olnak, Facebook csoportot hoznak létre, Messengeren tartják egymással a kapcsolatot. Ezeket nem túlzás online tanuló közösségeknek nevezni. Egymás között megosztják az ötleteket, a feladatok megoldását segítő cikkeket, YouTube videókat, TED-előadásokat. Beszélgetnek, vitatkoznak, érvelnek.  Jogosan merül fel a kérdés. Mit csinál ebben a helyzetben a tanár? Nyilvánvalóan nem magyaráz, diktál és vázlatot írat. Az online tanuló közösség tagja, aki ötleteivel, kérdéseivel, megosztott videóival inspirálja és motiválja a hallgatókat az eredményes munkára. Nyomon követi a projektek haladását, szükség esetén online segít a csoportokban vagy akár egyénileg konzultál. A tanulást támogató szemlélet és módszertan egyik alapja, ahogy korábban említettem a folyamat rugalmassága akár a határidőre, akár a tanulástámogatás szervezésére vonatkozóan.

Az online tanulás képzeletbeli háromszögében a szemlélet, a tanításmódszertan és tanulásszervezés mellett természetesen a technológia is jelentős szerepet játszik. Önmagában a technológia azonban nem sokat ér. Rengeteg online platform, program és tudásmegosztó felület áll a rendelkezésünkre. Triviális megállapítás: szemlélet, innovatív tanításmódszertan és tanulásszervezés nélkül ezek nem sokat érnek. Végül, de nem utolsó sorban érdemes kiemelnem, hogy az online tanuló közösségek nem pusztán a diákok és a tanárok együttműködésére jellemzők. Az online tanulás támogatásában az oktatók együttműködése is meghatározó. Az innovatív ötletek megbeszélése, a jógyakorlatok megosztása fontos feladat. Összességében lehetőségekről beszéltem. Olyan lehetőségekről, amelyek mind a diákok, mind a tanárok szempontjából érdekesebbé, kreatívabbá tehetik az online tanulást. A tanári személyiséget azonban semmilyen online tanulási környezet nem képes pótolni.